METODA NATURALNA

Nauczyciel podczas zajęć prowadzi konwersacje w języku obcym w naturalnym tempie, tak samo jak na zajęciach odbywających się w języku rodzimym. Każdy nauczyciel dostosowuje poziom języka do możliwości słuchacza, co minimalizuje czas jego nauczania i pozwala podświadomie pokonać barierę mówienia w obcym języku. Każda minuta zajęć jest maksymalnie wykorzystana na skuteczną i efektywną naukę języków obcych, a wiedza jest przyswajana w naturalny sposób.

Nauka metodą naturalną polega na:

 • słuchaniu ze zrozumieniem języka mówionego,
 • konwersacji z nauczycielem,
 • nauce poprawnego czytania i pisania,

Zalety nauki metodą naturalną:

 • efektywnie i szybko uczysz się mówić w języku obcym,
 • nowe słownictwo jest wprowadzane na każdych zajęciach,
 • powtórki pozwalają na zapamiętanie nowo poznanego z słownictwa,
 • już od pierwszych zajęć widać postępy,
 • umiejętność płynnego posługiwania się językiem obcym,
 • bezstresowe odnalezienie się w każdej codziennej sytuacji językowej poza szkołą,
 • z każdym spotkaniem rośnie umiejętność rozumienia ze słuchu,
 • nabywanie coraz większej umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • możliwość poznawania nowych kultur dzięki zajęciom z native speakers.

Zajęcia są dostosowywane do potrzeb słuchaczy, łącząc komunikowanie się w języku obcym z nauką – poznajemy nowe słowa i zasady funkcjonowania języka bez potrzeby uczenia się 'na pamięć'.
Skuteczność naszej metody gwarantuje 14 lat doświadczenia w nauczaniu języków obcych oraz umiejętność dopasowania swojej oferty do zapotrzebowania językowego w firmie. Szkolenia przygotowujemy w ścisłej współpracy z profesjonalnymi wydawnictwami językowymi: Oxford University Press, Direct Publishers, Cambridge University Press, Macmillan Education.