METODA BEZPOŚREDNIA

Rola nauczyciela w stosunku do ucznia jest partnerska, stara się o zbudowanie przyjaznych relacji. Najważniejsza w tej metodzie jest nauka mówienia. Na lekcjach używany jest wyłącznie język angielski. Typowe techniki używane w metodzie bezpośredniej to: zapamiętywanie dialogów, powtarzanie, łańcuch pytań i odpowiedzi, zastępowanie słowa w zdaniu innym słowem, uzupełnianie dialogów, przekształcanie zdań, zabawy gramatyczne. Aby uczniowie mogli zrozumieć materiał, nauczyciel posługuje się obrazkami, gestami, mimiką. Nowopoznane słowa i zwroty uczniowie wykorzystują następnie w rozmowie między sobą. Gramatyka odgrywa minimalną rolę. Liczy się swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa. Nauczyciel nie koryguje błędów bezpośrednio, lecz podaje odpowiednie przykłady, tak prowadząc ucznia, aby sam mógł poprawić błąd.
Zalety: uczeń szybko zaczyna mówić w języku angielskim, ma bogaty zasób słów, jego wypowiedzi – nawet nie do końca poprawne – są zrozumiałe dla innych użytkowników języka. Uczeń poznaje kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych.
Polecana: na początkowym etapie nauki języka, ponieważ przed systematyczną nauką gramatyki trzeba zgromadzić odpowiedni zasób słów i konstrukcji językowych.