METODA BERLITZA

Oparta jest na założeniu, że języka obcego uczy się dziecko tak jak ojczystego: najpierw słucha, potem zaczyna mówić. W związku z tym założeniem nauczyciel mówi tylko po angielsku, posługuje się ilustracjami, gestami, mimiką; demonstruje i nazywa przedmioty, reżyseruje proste sytuacje, by wyjaśnić zagadnienia językowe. Nauka mówienia zaczyna się od razu, podstawą lekcji jest konwersacja. Nauka czytania i pisania, tak jak w naturalnym rozwoju człowieka, przychodzi później, kiedy uczniowie nauczą się rozumieć i mówić. Gramatyka jest zupełnie pomijana.
Niektóre elementy tej metody wykorzystywane są również na kursach dla dorosłych, zwłaszcza w początkowym okresie nauki.
Zalety: szybkie przyswojenie języka na poziomie podstawowym.
Polecana: dla dzieci.