Kurs Advanced English

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chciałyby rozwijać swoje słownictwo i biegłość w posługiwaniu się językiem na poziomie zaawansowanym.

Kurs Direct Advanced ma za zadanie wzbogacić aktywny słownik słuchaczy o słowa, których znajomość jest pożądana na poziomie wiodącym do egzaminu CAE. Elementami kursu są także ćwiczenia na słownictwo i gramatykę (English in Use) oraz zadania wzbogacające stylistykę języka pisanego.

Kurs Direct Advanced zawiera bogate i ciekawe słownictwo oraz możliwość posługiwania się językiem na poziomie zaawansowanym w praktyce.

 

199