KOMUNIKACYJNA

W tej metodzie – jak sama nazwa wskazuje – język traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie komunikacji społecznej. Podstawową techniką jest praca w grupie, ponieważ słuchacze powinni jak najwięcej współpracować i rozmawiać ze sobą; często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często na lekcjach używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Ponadto organizowane są gry i zabawy językowe, w trakcie których uczeń bierze czynny udział w dyskusjach, wymianie poglądów itp. Nauczyciel jest managerem zajęć, tworzy sytuacje sprzyjające czy inspirujące do mówienia, dyskusji. Uczeń musi być aktywny, przy jednoczesnym podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela. Lektor dba o przyjazne relacje między nim a uczniami i – w miarę możliwości – o przyjazne relacje w grupie. Język jest postrzegany jako całość i wszystkie aspekty są ważne. Duży nacisk kładzie się na funkcjonalność, czyli wykorzystywanie danej struktury w praktyce, w życiu prywatnym i zawodowym (język specjalistyczny: medyczny, biznesowy, prawniczy). Oceniana jest przede wszystkim płynność posługiwania się językiem- totalne zanurzenie w języku…