DIRECT ENGLISH/CALLANA

W metodzie bezpośredniej (Direct) główny nacisk podczas nauki języka położony jest na konwersację. Jest to metoda przeznaczona do nauki osób dorosłych i młodzieży.
Sposób prowadzenia zajęć:
Zajecia polegają na tym, że lektor zadaje pytania, wykorzystujące właśnie poznane słowo bądź wyrażenie. Każde pytanie zadaje co najmniej dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi. Na zajęciach nie traci się czasu na rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, gdyż gramatykę ćwiczy się w mówieniu.
Każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Dzięki powtarzaniu materiału wyrabia się odruch szybkiej reakcji i mówienia w języku obcym.
Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna przerywana jest czytaniami i dyktandami. Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji, pozwala im to później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.
Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy i zapamiętuje słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał.
Każdy etap nauki kończy się egzaminem wewnętrznym. Sprawdzana jest znajomość przerobionego słownictwa, gramatyki oraz pisownia.